• Gedragsreglement V.V. Reuver

   
  Algemeen

   

  V.V. Reuver is een voetbalvereniging die belang hecht aan waarden en normen. Het familie gevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij v.v. Reuver - is een belangrijk streven van onze vereniging. V.V. Reuver is een gastvrije en maatschappelijk betrokken dorpsvereniging voor de bewoners uit de directe omgeving; een ontmoetingsplaats waar een gezellige sfeer hangt en iedereen – zowel binnen als buiten het voetbalveld - respect voor elkaar heeft en in een veilige omgeving de voetbalsport kan beoefenen.

   

  In dit reglement spreken de leden van v.v. Reuver regels af die gelden voor de leden, hun ouders, de vrijwilligers, supporters en bezoekers op ons sportpark en tijdens verenigingsactiviteiten. We hopen dat dit reglement bijdraagt aan een veilige, plezierige en sportieve sportbeleving binnen onze vereniging.

   

   

   

   De gedragsregels voor voetballende leden:

   

  • We spelen sportief met elkaar én tegen elkaar.
  • We laten ieder in zijn/haar waarde.
  • We weten dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
  • We helpen elkaar als een team te weinig spelers heeft om te kunnen voetballen.
  • We zijn beschikbaar voor het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden.
  • We blijven van de spullen van een ander af, we ruimen onze materialen op en houden het sportpark schoon.
  • We nuttigen geen alcoholische dranken in het kleedlokaal of op/rond het voetbalveld.
  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • We vertonen geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
  • We houden ons aan de verenigingsregels en we spreken elkaar aan op deze gedragsregels.
  • We accepteren afspraken en besluiten en we leven deze na.
  • We melden ons bij verhindering ruim op tijd af.
  • We betalen (als team) boetes van de KNVB voor het niet-voetballen van een wedstrijd.
  • We geven onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.
  • We zorgen ervoor dat de contributie en boetes tijdig worden overgemaakt aan de vereniging.
  • We douchen na een wedstrijd of training.
  • We houden ons aan de kledingvoorschriften van v.v. Reuver m.b.t. wedstrijdkleding en trainingspakken voor de wedstrijddag.

   

   

   

   

  De gedragsregels voor onze vrijwilligers:

   

   

  • We hebben een voorbeeldfunctie binnen onze vereniging en gedragen ons als zodanig.
  • We zien erop toe dat onze leden kunnen genieten van een veilige, plezierige en sportieve sportbeleving.
  • We laten alleen leden deelnemen aan wedstrijden.
  • We rapporteren wangedrag of andere problemen aan de coördinatoren of het bestuur.
  • We zijn op tijd aanwezig voor het uitoefenen van onze functie.
  • We spreken ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn!
  • We zijn als laatste gebruiker verantwoordelijk voor het opruimen van de losse doeltjes/doelen en andere materialen op het wedstrijd- of trainingsveld en het (terug)plaatsen van deze materialen op de daarvoor aangewezen plaats(en). Vraag hulp aan de aanwezige ouders als je alleen bent.
  • We verplaatsen de grote mobiele doelen met voldoende mensen om schade of letsel te voorkomen.
  • We voelen ons verantwoordelijk voor de voetbalbenodigdheden en zorgen ervoor dat de voetballende leden daaraan geen onnodige schade toebrengen.
  • We voelen ons verantwoordelijk voor het terugplaatsen van alle gebruikte voetbalbenodigdheden (zoals ballen, hoedjes etc..) in de materialenruimte.
  • We zien erop toe dat door onzorgvuldig gebruik schade ontstaat aan de voetbalkleding van de vereniging.
  • We zorgen voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden en bij trainingen, totdat alle spelers klaar zijn. We controleren of de kleedruimte bij vertrek netjes is opgeruimd en gaan altijd als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren.
  • We zien er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. Voor voetballers bijvoorbeeld: geen korte broek bij te koud weer. Misschien wel stoer, maar niet verstandig!
  • We zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een was- en rijschema voor de ouders van de voetballers.
  • We zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers.
  • We verzorgen het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier.
  • We zorgen bij een directe veldverwijzing van een voetballer voor het tijdig doorgeven van de benodigde informatie aan het wedstrijdsecretariaat.
  • We zorgen dat de sleutels van de kleedlokalen na de wedstrijden weer worden ingeleverd bij de kantinebeheerder.
  • We zorgen ervoor dat de veldverlichting na de laatste trainingen meteen wordt uitgeschakeld.
  • We zorgen dat het alarm wordt ingeschakeld als de laatste persoon het gebouw verlaat.
  • We zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de teamtassen met kleding na afloop van het voetbalseizoen bij de kledingcommissie.
  • We voorkomen dat onnodige kosten worden gemaakt m.b.t. energie- en waterverbruik.

   

   

   

   

  De gedragsregels voor ouders en verzorgers:

   

   

  De ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook enkele regels die van toepassing zijn op de ouders van onze jeugdleden. Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

   

   

  • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en gaat niet op het veld staan.
  • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
  • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd en het wassen van de tenues.
  • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de training en de wedstrijd.
  • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
  • U stimuleert uw kinderen om met de teamgenoten deel te nemen aan activiteiten en evenementen buiten het voetbal om.
  • U toont betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
  • U betreedt alleen het kleedlokaal als dat vooraf met de trainer/leider is afgestemd.
  • U geeft alleen een beloning aan (een) speler(s) als dat vooraf met de trainer/leider is afgesproken.
  • U bent positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
  • U respecteert beslissingen van de scheidsrechters.
  • U bespreekt problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
  • U verricht naar vermogen vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.
  • U zorgt dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.
  • U zorgt ervoor dat de contributie en boetes tijdig worden overgemaakt aan de vereniging.
  • V.V. Reuver heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.

   

   

   

   

   

  Algemene gedragsregels op het sportcomplex.

   

   

  Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen
  verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

   

   

  • We ruimen ons afval op.
  • We blijven achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • We plaatsen onze fietsen en brommers in de fietsenstalling.
  • We veroorzaken geen schade of overlast op het sportcomplex.
  • We parkeren onze auto’s op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • We matigen onze snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
  • We roken niet in de gebouwen op ons sportcomplex.

   

   

   

  Overtredingen.

   

   

  Het bestuur van v.v. Reuver gaat ervan uit dat iedereen zich volgens deze regels gedraagt. Het niet-naleven van de regels kan leiden tot een waarschuwing of een straf op te leggen door het bestuur.

   

   

   

   

  Tot slot.

   

   

  Als we ons aan de regels houden, dan kan iedereen met nog meer plezier zijn of haar voetbalsport of functie bij onze vereniging uitoefenen.

   

   

   

   

  Het Bestuur van V.V. Reuver.

   

   

   

  Tijdens de Algemene Jaarvergadering op 4 oktober 2019 zal dit reglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.